Sådan bliver du medlem

Alle skal indsende en motiveret skriftlig ansøgning og evt. vedhæfte billeder af dragt/dragter til følgende adresse: info@troopersforcharity.dk

I ansøgningen kunne det være rart at vide noget om – hvem er du, hvor kommer du fra, hvorfor søger du optagelse i Troopers For Charity, og hvad kan du evt. bidrage med til foreningen. Derudover kunne det være rart at vide noget om, hvorvidt du ønsker at være supporter eller i dragt.

Når man indsender sin ansøgning, skal man også give sin accept til, at bestyrelsen i Troopers For Charity må indhente en børneattest. En børneattest skal sikre, at de voksne ikke har været straffet for f.eks. overgreb på børn. Man kan ikke blive optaget i foreningen uden denne tilladelse.

Herefter gennemgås den skriftlige ansøgning og evt. billeder af dragt/dragterne af medlemmerne af Troopers For Charity, og man får besked hurtigst muligt om man er optaget eller ej.

Alle medlemmers status i foreningen revideres en gang hvert år, og derfor opfordrer vi også til, at alle medlemmer deltager i min. 1 arrangement om året – det kan både være et event, et socialt arrangement, et møde eller noget helt fjerde.

Foreningen har to typer medlemskaber

Da vi er en Star Wars forening for alle, modtager vi gerne ansøgninger fra både den lyse og den mørke side af Kraften, og børn er også velkommen i foreningen sammen med deres forældre. For begge medlemskaber gælder, at det er gratis at være medlem af foreningen.

Alle ansøgninger skal sendes til info@troopersforcharity.dk eller via kontaktformular på siden her. Herefter kan der gå op til 48 timer, førend man får svar tilbage på om ens ansøgning er betinget godkendt eller ej. Alle ansøgninger er som udgangspunkt betinget godkendt i starten, indtil ens børneattest er afleveret og pletfri. Alle ansøgninger bliver godkendt i fællesskab af medlemmerne af Troopers For Charity. Fremsend derfor også gerne et vellignende billede af dig selv i din ansøgning.

Medlemmer med dragt

Dragterne i foreningen skal have en vis standard, og som udgangspunkt med reference i alle Star Wars filmene.

Alle dragter bliver inspiceret af alle medlemmer i foreningen, før evt. nye medlemmer bliver godkendt, og derfor er det vigtigt, at alle nye ansøgere medsender billeder af deres dragter sammen med deres skriftlige ansøgning.

Hvis du mangler hjælp til noget med din dragt, er du også velkommen til at skrive dette i din ansøgning. Vi har mange eksperter i forhold til dragter, og derfor behøver din dragt ikke være 100 % komplet, når du søger ind.

Når du medsender billeder af din dragt, vil vi som minimum gerne have billeder af dig i din dragt:

  • Billeder i dragt forfra
  • Billeder i dragt bagfra
  • Billeder i dragt fra begge sider

Medlemmer uden dragt (hjælpere/supportere)

Medlemmer uden dragt benævnes hjælpere/supportere. Hjælperne har samme rettigheder og indflydelse som medlemmer i dragt. Hjælpere er ikke underlagt nogen form for begrænsning i forhold til beklædning til events, men disse opfordres til at iklæde sig Star Wars relaterede tøj, hvis dette haves.

Vores hjælpere er vores vigtigste allierede ude ved events, og deres opgaver kan bl.a. bestå af at hjælpe folk i dragt, tage billeder, snakke med børn og voksne, dele gaver og donationer ud og meget meget andet.

Vi består af en samling Star Wars fans, som har brugt megen tid på at bygge vores egne kostumer, så de er “screen accurate”, hvilket i sig selv kan være en dyr og lang proces. Vi hjælper gerne med at vejlede i forhold til dragter, forhandlere og de klassiske faldgrupper, så alle får den bedste oplevelse i forhold til at investere i en eventuel dragt.

Vi er hyggelige og omgængelige mennesker, som alle har jobs ved siden af hobbyen. Alle medlemmer har adgang til vores medlemsgruppe på Facebook, hvor man udveksler ideer, tanker og skriver sig op til fællesskabets forskellige events.

Læs yderligere om medlemskab og krav til medlemsansøgning i vores vedtægter her på siden.

Retningslinjer for kostumer